S.Z.A.R. „FERO lux“ Vlasotince je firma koja je osnovana 1996.godine.

Godinama se paleta proizvoda od betona dopunjivala zahvaljujući ulaganjima u mehanizaciju i savremenim načinom proizvodnje.

S.Z.A.R. „FERO lux“ Vlasotince se bavi proizvodnjom sveže betonske mase, betonskih cevi, betonskih blokova svih dimenzija, betonskih kanalica kao i ostalih proizvoda od betona.

Postepenim zalaganjem i poštovanjem roka isporuke proizvoda “FERO Lux” vremenom postaje lider u južnom delu Srbije u proizvodnji i isporuci proizvoda od betona.
Trasnport i pumpanje svežeg betona se obavlja sa spostvenim auto-mikserima i betonskom pumpom.
  “FERO Lux” proizvodi betonske cevi  koje se koriste za regulaciju fekalne i atmosferske vode, drenaže, šahte, septičke i kišne jame. Cevi su izrađene od betona marke mb 40, što osigurava njihovu visoku čvrstoće i dug životni vek . Cevi se proizvode u veličinama od O 300 mm, do O  1000 mm, dužine 1000 mm. Cevi mogu biti nearmirane, ili armirane. Ove cevi su pogodne za ispuštanje atmosferskih voda,    

 
 Betonskih elemenata za kanalizacione šahte/ 600/1000/600 i 600/1000/900. 

 Betonske galanterije: ivicnjaci, kanalete, rasteri, blokovi, i drugi proizvodi koji se pro izvode na masinama Belt proizvodnje.

Nalazi se na dve lokacije u Vlasotincu i to u ulici 29.novembra bb, gde je upravna zgrada i u ulici Orašački put bb, gde se nalazi proizvodni pogon.