S.Z.A.R. „FERO lux“ Vlasotince proizvodi betonske cevi različitih dimenzija. 
Betonskih cevi  se koriste za regulaciju fekalne i atmosferske vode, drenaže, šahte, septičke i kišne jame. Cevi su izrađene od 
betona marke mb 40, što osigurava njihovu visoku čvrstoće i dug životni vek.  . Cevi se proizvode u veličinama od O 300 mm, do O  1000 mm, dužine 1000 mm. Cevi mogu biti nearmirane, ili armirane. Ove cevi su pogodne za ispuštanje atmosferskih voda.

Izradjujemo betonskih cevi moze biti sa armaturom i bez armature.

 

Sve naše betonske cevi su atestirane. Posedujemo važeće ateste za sve vrste betonskih cevi i za konuse, takodje posedujemo i ateste za svaku marku betona.